W związku z organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Koncertem Noworocznym, na łamach uczelnianego czasopisma „Głos Uczelni” pojawił się artykuł o Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. W artykule możesz przeczytać o naszej rodzinie.

Oto link do tego artykułu: „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci: warto pomagać”

Zapraszamy do lektury!

Już po raz siódmy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest organizatorem Koncertu Noworocznego połączonego z aukcją charytatywną na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Przypomnijmy, że koncert oraz aukcja odbędą się 8 stycznia 2016 roku o godzinie 18:00 w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim 24A. W tym roku na koncercie wystąpią Justyna Steczkowska oraz Chór Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod dyrekcją Alana Urbanka.

„Głos Uczelni” to czasopismo wydawane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu od 1992 roku. Od 2015 roku jest czasopismem internetowym. Redaktorem naczelnym czasopisma jest Katarzyna Kaczorowska z Gazety Wrocławskiej, jej współpracownikiem dziennikarka Martyna Jabłońska.

Z miłości zrodzony miłością pozostaniesz...