Dziękujemy Ci Agniesiu za Twą delikatność, subtelność, wrażliwość emocjonalną i wielką siłę ducha i ciała!

Mama to moja Gwiazda
Laurka dla Mamy
Laurka dla Mamy
Laurka dla Mamy

Z miłości zrodzony miłością pozostaniesz...